ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อยแต่ละวัย

การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย

การเลือก ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อยในแต่ละช่วง เด็กๆ แต่ละช่วงจะมีการพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป การให้ความสำคัญและเลือกของเล่น ให้กับลูกน้อยของคุณนอกจากของเล่นจะให้ความสุนกสนานกับเด็กแล้วสิ่งที่ได้มากกว่าการเล่น ทั่วไป คือการเล่นของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีที่เด็กควรจะได้รับ ด้วยการเลือก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่เหมาะสมกับ ความต้องการในแต่ละช่วงวัยของเด็ก

เด็กอายุ 0-6 เดือน ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขากำลังปรับตัวกับโลกภายนอก หลังจากที่ได้ออกมาลืมตาดูโลก ฉะนั้น ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของวัยนี้

ที่เหมาะสมจะเป็นของเล่นที่ช่วยการกระตุ้นการมองเห็น การได้ยินเสียง และกล้ามเนื้อให้กับลูกน้อย เพื่อให้เขาได้ สัมผัส จดจำ เรียนรู้ และคิดตามได้ดียิ่งขึ้น

เด็กอายุช่วง 6 – 12 เดือน ช่วงนี้จะเป็นของเล่นที่ช่วยในเรื่องการกระตุ้นประสาทสัมผัส เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยเสริมสติปัญญา ด้านความคิดและจินตนาการ

เด็กอายุช่วง 1 -2 ขวบ จะเป็นวัยที่กล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรง ควรเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ การเคลื่อนที่ และของเล่นที่ช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ การแยกแยะสิ่งต่างๆ ฝึกการคิด ให้กับลูกน้อย

เด็กวัย 2 – 3 ขวบ ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้และจดจำสิ่งรอบๆตัวเราควรเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการที่ทำให้ลูกเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสติปัญญา สมาธิมีจิตใจ

จดจ่อกับสิ่งที่เล่นและสามารถเล่นได้นานๆ มากขึ้น

เด็กวัย 3 -4 ขวบ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายของเด็กแข็งแรงมากขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กช่วงนี้ควรเป็นของเล่นที่ช่วยการกระตุ้น

และเสริมสร้างการทรงตัวที่ดี การใช้มือและตา ให้สัมพันธ์กัน เรียนรู้เรื่อง สี ตัวอักษร ให้กับเด็ก

เด็กวัย 4-6 ขวบ ช่วงนี้ลูกต้องเข้าโรงเรียนแล้วล่ะค่ะ เพราะฉะนั้น ของเล่นเสริมพัฒนาการวัย 4-6 ขวบ จึงต้องช่วยเสริมสร้างให้ลูก การปรับตัวเข้ากับบุคคลต่าง ๆ รอบตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้ลูกสามารถเรียนรู้ สร้างสรรค์และพัฒนาดวามสามารถ ของตนเองได้ด้วย เข้าใจและสามารถบอกเหตุผลของการเล่นต่าง ๆ ได้

ประโยชน์ของของเล่น

การจัดหาของเล่นให้แก่เด็ก ควรเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ รวมทั้งให้โอกาสเด็กได้เล่น  ซึ่งเด็กจะได้รับประโยชน์ดังนี้

  1. ของเล่นช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
  2. ของเล่นช่วยกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
  3. ของเล่นช่วยตอบสนองความต้องการของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆ
  4. ของเล่นให้โอกาสเด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างอิสระในการเล่น
  5. ของเล่นช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก และยังช่วยพัฒนาเด็กในการ

สรุป

เห็นไหมละคะ ว่าในแต่ละข้อเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปราถนาให้เกิดกับลูกๆอย่างแน่นอน ซึ่งการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับลูกก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมค่ะ แค่เลือก ตามความเหมาะสมของแต่ละวัยของเขา แค่นี้ลูกของท่านก็เติบโตได้อย่างสมวัยแล้วค่ะเด็กแต่ละคนทีความแตกต่างทั้งความชอบ ความถนัด ประสบการณ์พัฒนาการและพื้นอารมณ์ที่แตกต่างกัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*