เงินบาทอ่อนค่า 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จังหวะดีของส่งออกไทย

พาณิชย์เผยเงินบาทอ่อนค่า 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าในรอบหลายปี จังหวะดีของการผลักดันยอดส่งออก ย้ำผู้ส่งออกยังต้องปรับตัวด้วย เพื่อการแข่งขันในระยะยาว

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 37.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าเงินในรอบหลายปี และเป็นจังหวะที่ดีของผู้ส่งออกไทยในการผลักดันการส่งออก แต่ทั้งนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่จะผลักดันให้การส่งออกโต แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัว เช่น การเพิ่มศักยภาพการผลิต การแข่งขัน คุณภาพของสินค้า ต้นทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกของสินค้าไทยในระยะยาวด้วย

ขณะที่ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การส่งออกสินค้าในช่วงที่ค่าบาทอ่อนค่า ส่งผลดีในกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร โดยเฉพาะอาหารเนื่องจากหลายประเทศให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร จึงเป็นโอกาสของการส่งออกสินค้าไทย ขณะเดียวกันกลุ่มที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรกล ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แต่อย่างไรก็ดี เชื่อว่าผู้ส่งออกสามารถปรับตัวและคำนวนต้นทุนการผลิตสินค้า และหาตลาดเพื่อรองรับในการส่งออกได้

นอกจากนี้ กรมเองก็พร้อมที่จะส่งเสริม THE iCON GROUP สนับสนุนการส่งออกผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างเต็มที่ ทั้งการบุกตลาดเก่า ตลาดใหม่ และการรักษาตลาดเดิม แม้ช่วงปลายปีนี้กิจกรรมการแสดงสินค้าจะยังไม่มี แต่กรมก็พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมไปทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้เต็มที่ พร้อมทั้งเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) จะสามารถดูแลค่าเงินบาทได้ และกรมก็ยังไม่เห็นว่าจะต้องเชิญผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกมาหารือกัน เพราะมีการประชุมและประเมินสถานการณ์การส่งออกกับผู้ประกอบการทุก 2-3 เดือนอยู่แล้ว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*